Skriv ut den här sidan Skriv ut den här sidan

DockgummaDockgubbe

Vad är BOF?

Barnorienterad familjeterapi – BOF har utvecklats av den norske psykologen och barnpsykoterapeuten Martin Soltvedt (1931 – 2016). BOF är en psykoterapeutisk metod i samklang med modern utvecklingspsykologisk teori. BOF passar för barn som uttrycker sig bättre i lek än genom språk och som därför lätt hamnar utanför i traditionell familjeterapi.

BOF för in barnperspektivet i det familjeterapeutiska arbetet. Fokus ligger på samhandling i familjen. BOF-leken avspeglar såväl barnets inre liv som samhandlingsmönstren i familjen. Leken videofilmas och diskuteras med föräldrarna. I samtalet hålls fokus på det som sker i leksituationen och sambandet mellan familjens samhandlingsmönster i leken och deras liv utanför terapirummet betonas. Syftet är att finna fram till de optimala samhandlingsformerna i varje enskild familj, så att barnets utveckling främjas.

BOF-terapeuten arbetar samtidigt på leknivå/symbolnivå och på verklighetsnivå. En terapeut går med sin alter ego-docka ner i samlek med familjen i sandlådan och för i leken in systemiska och reflekterande positioner. Den andra terapeuten har huvudansvaret för ramarna, filmningen och samtalet efter leken. BOF för in lekfullhet och kreativitet i familjearbetet och ger utrymme för ett spännande samarbete mellan två terapeuter.

barbro_martin_skog

Barbro Sjölin-Nilsson och Martin Soltvedt

BOF används som behandlings- och utredningsmodell inom barnpsykiatri, socialtjänst, barnhabilitering och barnhälsovård i Sverige, Norge och Tyskland.
Martin Soltvedt och Barbro SjölinNilsson har utbildat och handlett i BOF, främst i Sverige men även i Norge och Finland. I Norge är Sidsel Haug den ledande BOF-utbildaren.
Efter många år med 2-dagarskurser gavs de första 2-åriga BOF-utbildningarna med Martin Soltvedt och Barbro SjölinNilsson i Växjö, Uppsala och Borås i slutet av 1990-talet.
Därefter har 2-åriga utbildningar i BOF och Tejping hållits regelbundet i Uppsala av Barbro Sjölin-Nilsson och Jan Nilsson. Hösten 2015 startade den elfte 2-åriga utbildningen som Barbro Sjölin-Nilsson medverkar i, nu med psykolog Annika Gerenstein som kursansvarig.


Senast uppdaterad 5 april, 2016 klockan 15:49.