Skriv ut den här sidan Skriv ut den här sidan

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Jan Nilssons bok Tejping och trauma.
Boken behandlar traumateorier och aktuella traumabehandlingsmodeller. Dessutom beskrivs grunderna i Tejping. Boken innehåller rikligt med fallvinjetter med exempel på hur Tejping kan användas i traumabearbetande samtal, t ex med flyktingar och invandrare.
Jan har över 20 års erfarenhet av Tejping inom vuxenpsykiatriskt behandlingsarbete.
 
 
Klicka på raden nedan för att se hela omslaget med baksidestext.
Boken kan beställas från nilsjo.psyk@telia.com
Priset är 300 kr.   

I Svensk Familjeterapi nr 1, 2019 finns på sid. 6 – 19 tre artiklar om BOF.

Klicka på texten ovan för att komma till länken och öppna sedan tidskriften.

Boken BOF – Barnorienterad familjeterapi av Martin Soltvedt finns att köpa genom oss. Utgivare är nu Jan Nilsson Psykologkonsult och Barbro Sjölin-Nilsson Psykologkonsult.
Priset är 350 kronor. Boken kan beställas genom nilsjo.psyk@telia.com eller telefon 070 – 644 38 72.

Martin1

“Martin Soltvedt är en norsk psykolog som utvecklat

BOF – barnorienterad familjeterapi, ett kreativt och

lekfullt förhållningssätt i samtal med barn och föräldrar.

I boken skildras hur författaren utvecklat ett förhållningssätt

som kan hjälpa föräldrar att se vad barnet direkt och

symboliskt uttrycker i sin lek och hur föräldrar och barn

kan få hjälp med sin interaktion. Arbetssättet är praktiskt

och åskådligt, till exempel kan olika lägen i samspelet mellan

barn och föräldrar gestaltas med olika färger i ”samhandlingsplanschen”.

Tänkesätten förtydligas i omsorgsfulla fallbeskrivningar och i

teoretiska perspektiv. Många svenska psykoterapeuter och

familjebehandlare har deltagit i BOF-utbildningar och fått

inspiration till ett arbete som utgår från leken som en naturlig

kommunikationsform för barn och som mötesplats för barn och

föräldrar tillsammans.”

 

Läs Magnus Ringborgs recension från Psykologtidningen 6/06 här.

Läs Anita Blom-Ekenstams recension från Svensk Familjeterap1 5/05 här.

Beskrivning av Martin Soltvedts bok på nätbokhandeln Bokus hemsida.

Martin Soltvedt är en norsk psykolog som utvecklat BOF – barnorienterad familjeterapi, ett kreativt och lekfullt förhållningssätt i samtal med barn och föräldrar.

I boken skildras hur författaren utvecklat ett förhållningssätt som kan hjälpa föräldrar att se vad barnet direkt och symboliskt uttrycker i sin lek och hur föräldrar och barn kan få hjälp med sin interaktion.

Arbetssättet är praktiskt och åskådligt, till exempel kan olika lägen i samspelet mellan barn och föräldrar gestaltas med olika färger i “samhandlingsplanschen”. Tänkesätten förtydligas i omsorgsfulla fallbeskrivningar och i teoretiska perspektiv.

Många svenska psykoterapeuter och familjebehandlare har deltagit i BOF-utbildningar och fått inspiration till ett arbete som utgår från leken som en naturlig kommunikationsform för barn och som mötesplats för barn och föräldrar tillsammans.


Uppsats om Tejping
Den lekfulla metoden – En studie om socionomer upplevelser i arbete med Tejping
Författare: Merav Eshed Nilsson & Mikael Vidström
Kandidatuppsats i socialt arbete, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.


Uppsats om BOF av Anette Sjögren, BUP Avesta.

Sjögren, A. (2011)

Anknytning och samhandling. En mätning av föräldrars anknytningsmönster före och efter Barnorienterad familjeterapi (BOF) med hjälp av Attachment Style Questionnarie (ASQ).

Legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi, Institutet för Kognitiv psykoterapi, ht 2011.


Utvärdering av BOF-terapier inom BUP Västerbotten.

Klicka här för att läsa rapporten.


Två artiklar om BOF och Tejping i Metaforum

Medlemsblad for Norsk forening for familieterapi

BOF – Barnorienterad familjeterapi. Lekfulla möten med barnet i fokus

Kerstin Hopstadius och Barbro Sjölin-Nilsson i Metaforum, 2008, nr 2, s. 50 – 54

Tejping – barnets egen berättelse. Ett lekfullt sätt att arbeta med yttre och inre relationer.

Jan Nilsson och Barbro Sjölin-Nilsson i Metaforum, 2008, nr 3, s. 40 – 43


Artikel om BOF

Leg psykolog, leg psykoterapeut Anna-Karin Åkerman har i Mellanrummet – Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi nr 17. 2007 skrivit artikeln Några tankar om vuxnas roll i barns lek – inom och utanför barnpsykoterapin.

Hon beskriver lek utifrån Winnicott och Fonagy och refererar i hög grad till Martin Soltvedts tankar om leken i BOF, där både barn och föräldrar finns med i terapirummet.

Under Slutsatser skriver hon:

”För mig personligen är det en nödvändig konsekvens av ett relationellt psykodynamiskt perspektiv att i större utsträckning ta med föräldrarna in i barnterapirummet. Jag finner det pardoxalt att olika psykoanalytiker eller barnpsykoterapeuter, exempelvis Fonagy, betonar hur viktiga föräldrarna är för att bistå barnen vid lekande, samtidigt som de är snabba att få ut föräldrarna ur barnterapirummet.”


Artikel om BOF

I Socionomen nr 7/2006 (s. 48 – 51) har Roger Gustafsson,

socionom och familjehemssekreterare i Göteborg skrivit en

artikel om BOF i familjehemsvården,

“Ett annorlunda sätt att arbeta med barn i familjehem”.

Han betonar det goda mötet mellan barnet och den vuxne och beskriver hur BOF kan vara ett sätt att hjälpa familjehemsföräldrar att förstå det barn som kommit eller ska komma till dem. Han skildrar BOF-arbetet med en 4-årig placerad pojke, som bott på många ställen och skriver bla “Vår förhoppning är att arbetet med BOF ska kunna bidra till att fler långtidsplacerade barn än tidigare kan vara kvar med hela sig i sina nya familjer…” Det som är specifikt med vårt arbete inom familjehemsvården är det faktum att en familj tar till sig ett barn de inte lärt känna från barnets första dag. Ett viktigt område där BOF skulle kunna bli till stor hjälp både för barnet och familjen är i början av en placering. Vi skulle kunna använda oss av BOF med syftet att familjen tidigt lär känna barnet och i och med det får en förståelse för barnet och är beredda på situationer som kan komma att uppstå längre fram.”


Rapport om BOF

Selektiv mutism och dess behandling med Barnorienterad familjeterapi.

Psykolog Jan Ringler har skrivit en rapport om hur han och kollegan Helena Lenning vid Kungsholmens BUP-mottagning har behandlat flera barn med selektiv mutism med Barnorienterad familjeterapi. Han redovisar en noggrann utvärdering av åtta behandlingar, som resulterade i att barnen började prata utanför familjen. Ett av fallen beskrivs detaljerat för att illustrera metodiken och processen.

Utöver en utvärdering av egna behandlingserfarenheter via BOF innehåller rapporten också en ingående sammanställning av det aktuella kunskapsläget om selektiv mutism.

Rapporten kan beställas genom

Stockholms läns landsting

Barn- och ungdomspsykiatri,

Utvecklings- och utvärderingsenheten

Box 175 64

118 91  Stockholm

tel. 08 – 690 58 86, fax 08 – 720 33 31.


Artikel om BOF

Barbro Sjölin-Nilsson har skrivit en artikel BOF – Barnorienterad

Familjeterapi som är publicerad i Mellanrummet – Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi, nr 13.2005, s. 139 – 149.

I artikeln beskrivs tankarna bakom Barnorienterad familjeterapi och hur arbetet läggs upp i en BOF-terapi.


BOF  – Barnorienterad familjeterapi – Litteraturreferenser


Senast uppdaterad 2 september, 2022 klockan 17:39.