Skriv ut den här sidan Skriv ut den här sidan

Jan Nilsson Psykologkonsult
Barbro Sjölin-Nilsson Psykologkonsult

Svea  jangubbe

Jan Nilsson och Barbro Sjölin-Nilsson ordnar utbildningar och erbjuder handledning i BOF och Tejping.

Vi tar emot familjer för BOF-terapi samt familjer, traumatiserade tonåringar och vuxna för Tejping-terapi.

             

Barbro Sjölin-Nilsson är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut i barn- och ungdomspsykoterapi och handledarutbildad vid Ericastiftelsen. Hon är sedan 1991 privat verksam i Uppsala med utredning, behandling samt utbildning och handledning i BOF och Tejping. Barbro Sjölin-Nilsson har arbetat som psykolog inom barnhabilitering, skola och BUP för barn med neuropsykiatriska störningar, hörselskada/dövhet och flerfunktionshinder.

Jan Nilsson är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut i individualpsykoterapi och familjeterapi samt handledarutbildad inom familjeterapi. Han har arbetat länge som psykolog inom vuxenpsykiatrin i Uppsala med traumatiserade flyktingar och invandrare. Sedan 1991 är han privat verksam som handledare och konsult med inriktning på bl a socialtjänsten, §12-hem, kommunal psykiatri samt som utbildare i Tejping och traumabehandling.

 


Senast uppdaterad 25 december, 2022 klockan 14:49.