Skriv ut den här sidan Skriv ut den här sidan

BOF – Barnorienterad familjeterapi

svea-drake-medium

Barnorienterad familjeterapi – BOF har utvecklats av den norske psykologen Martin Soltvedt.
I BOF involveras även mindre barn i det familjeterapeutiska arbetet genom att föräldrar och barn leker tillsammans i sandlådan. Leken videofilmas och diskuteras sedan med föräldrarna. BOF passar för barn i lekåldern, som uttrycker sig bättre i lek än genom språk.

Tejping – leksamtal

Tejping-ny medium

Tejping är en arbetsmetod som används inom socialt och psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete samt i handledning. Vi får genom det konkreta gestaltandet ett gemensamt fokus, ett mellanområde eller lekområde för samtalet. Vi ser alla samma bilder för ögonen, vilket underlättar då vi söker nya vägar i arbetet med en klient eller en familj. Rent praktiskt innebär Tejping att vi låter klienten eller familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en “scen” som tejpas upp på ett bord.

 

Jan Nilsson Psykologkonsult
Barbro Sjölin-Nilsson Psykologkonsult

bof-tejping

 

Kontakt


Senast uppdaterad 22 september, 2016 klockan 15:54.