- BOF-Tejping - https://bof-tejping.com -

Terapeuter

Uppsala

Barbro Sjölin-Nilsson
BOF och Tejping – utredning, behandling, handledning, utbildning
nilsjo.psyk@telia.com [1]
070 – 644 38 72

Jan Nilsson
Tejping – utredning, behandling, handledning, utbildning
nilsjo.psyk@telia.com [1]
070 – 379 49 63

Göteborg

Sara Pang
BOF och Tejping – utbildning, handledning och behandling.
sarapang1@gmail.com [2]
0736 – 33 21 23

Skellefteå

Anders Wesslund
BOF – behandling, utbildning, handledning. Tejping – behandling.
anders.wesslund@hotmail.com [3]
073 – 839 39 79