- BOF-Tejping - https://bof-tejping.com -

Handledning

Utbildning och handledning
i Tejping och BOF

barbro

Barbro Sjölin-Nilsson utbildar och handleder i BOF och Tejping. Särskild erfarenhet av BOF och Tejping med funktionshindrade klienter, t ex med hörselskada/dövhet, svagbegåvning eller neuropsykiatrisk problematik.

Jan

Jan Nilsson utbildar och handleder i Tejping. Särskild erfarenhet av Tejping med traumatiserade klienter.

Se även under rubriken Terapeuter [1] för fler som utbildar och handleder i BOF och Tejping.

Handledning