- BOF-Tejping - http://bof-tejping.com -

Aktuellt

Nu har psykolog Jan Nilssons bok Tejping och trauma kommit.
Den behandlar traumateorier och aktuella traumabehandlingsmodeller. Dessutom beskrivs grunderna i Tejping och boken innehåller rikligt med fallvinjetter med exempel på hur Tejping kan användas i traumabearbetande samtal med traumatiserade flyktingar och invandrare. Jan har över 20 års erfarenhet av Tejping inom vuxenpsykiatriskt behandlingsarbete.
Klicka på raden nedan för att se hela omslaget med baksidestext.
Tejping och Trauma Omslag [1]
Boken kan beställas från nilsjo.psyk@telia.com [2]
Priset är 300 kr.

På BUP i Kristiansand, Norge, påbörjas nu forskning om BOF: God forskning på barnas premisser. Mer information i länken nedan.

https://www.extrastiftelsen.no/prosjekter/god-forskning-pa-barnas-
premisser/?fbclid=IwAR3x-
9yPyaUZD1wA6XEPp4c2ipdn8tOGNz9YnGHrCtE3TwQQj_Kt6G9KGSs


Vid BOF-konferensen i Göteborg den 9 oktober 2017 fick vi en heldag med  presentationer av hur BOF och Tejping används inom olika verksamheter i Sverige och Norge.

Dessutom bildades en svensk förening för BOF och Tejping.

På bilden föreläser norske familjebehandlaren Magne Rygg om sin masteruppsats. Han hade intervjuat familjehemsföräldrar om hur de haft nytta av BOF.

Barbro Sjölins foto.

Nya uppsatser om Tejping

Lek är barnens språk: En jämförande studie om socialsekreterares och kuratorers       erfarenheter av metoden tejping vid kommunikation med barn                                                  Johanna Löfgren och Emma Mälman                                                                                                                      Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete, 2017

Den lekfulla metoden – En studie om socionomer upplevelser i arbete med Tejping
Merav Eshed Nilsson och Mikael Vidström
Kandidatuppsats i socialt arbete, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2016


BOF-världen har sorg
Martin Soltvedt är död. Han somnade in den 22 januari 2016 vid nära 85 års ålder.
I minnesbladet vid begravningen fanns denna bild med texten:

Homo ludens – den lekande människan.

Soltvedt-1931-2016


BOF-boken av Martin Soltvedt finns nu åter att köpa.
Rättigheterna har återgått från Studentlitteratur till författaren.
Utgivare är nu Jan Nilsson Psykologikonsult.
Nytt ISBN-nummer: 978-91-637-5204-9.
Priset är 300 kronor.
Boken kan beställas genom nilsjo.psyk@telia.com [2] eller 070 – 644 38 72.


Michal Hudaks BOF- och Tejpingfigurer finns nu på Facebook
www.facebook.com/BOFdockor [3]

reklamfolderA4_small_small [4]

(Klicka på bilden för ladda ner broschyren)